terug naar de homepage van Uitzendbureau Barneveld van FB Partners!

VACATURES

Bel ons voor de meest actuele vacatures

0342-701078

ARBEIDSMARKT

BARNEVELD

Privacy statement

Uitzendbureau Barneveld / FB Partners hanteert een strikt privacybeleid.

'Uitzendbureau Barneveld / FB Partners' is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de betreffende activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 'Uitzendbureau Barneveld / FB Partners' houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Wat betekent dat 'uitzendbureau Barneveld / FB Partners' nimmer informatie aan derden zal verstrekken met uitzondering van de op basis van de wet aangewezen daartoe instanties enkel en alleen die informatie waarop zij recht hebben.

In het kader van onze dienstverlening  legt 'uitzendbureau Barneveld / FB Partners' gegevens vast. 'Uitzendbureau Barneveld / FB Partners'  gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) diensten van 'uitzendbureau Barneveld / FB Partners', van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden.

De informatie die de klanten en bezoekers aan 'uitzendbureau Barneveld / FB Partners' verstrekken zullen wij enkel en alleen voor dat doel gebruiken waarvoor zij is verstrekt. De informatie welke de uitzendkrachten verstrekken met het doel werk te verkrijgen, kan door ons, eventueel deels, met dat doel, worden verstrekt aan de opdrachtgevers. De informatie die de opdrachtgevers verstrekken met het doel werknemers te werven, kan door ons, eventueel deels, met dat doel, worden verstrekt aan de werknemers.

Hierbij tracht 'uitzendbureau Barneveld / FB Partners' rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kunt u dit melden via het contactformulier hier op de website of kunt u bellen naar 0342 701078. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00.

De gepubliceerde foto's op de website van 'uitzendbureau Barneveld / FB Partners' worden, onder alle voorwaarden, met toestemming van de betreffende werknemer of werkgever geplaatst.

'Uitzendbureau Barneveld / FB Partners' behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bekijk daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van 'uitzendbureau Barneveld / FB Partners'.

tandwieltjes.png

Mediagroep-Barneveld